top of page
Zoeken
  • Anton

Nieuwsbrief 7 april 2017

Beste sponsoren.


Het is intussen alweer even geleden dat u door ons op de hoogte werd gesteld van de voortgang van Ma’laap. In deze nieuwsbrief willen we u meenemen in de ontwikkelingen.


De sponsorkinderen en het briefcontact.

Allereerst de stand van zaken wat de koppelingen van de schoolkinderen aan sponsoren betreft. Dit blijft ongeveer stabiel op zo’n 55 koppelingen. Af en toe komt er een nieuwe sponsor bij, maar door bijvoorbeeld een verhuizing valt er ook wel eens een sponsor af. Intussen zijn er weer enkele belangstellenden die informatie hebben gekregen over het project. We wachten het resultaat af.


De brieven die wij in december naar Lahore stuurden hebben er dus erg lang over gedaan, zodat we pas op 12 maart in De Hege Stins de brieven van de kinderen retour kregen, vergezeld van een kerstwens. Heel fijn om weer iets te horen en zo mee te kunnen leven.


Wij willen u vragen om uiterlijk dinsdag 18/4 weer een brief bij Nasir in te leveren.

Digitaal kan dat op het mailadres amanualn@gmail.com. Anders in de brievenbus van Nasir: Eco Eckiusstrjitte 30, 9051 CC Stiens.


Activiteiten afgelopen maanden


Op 7 februari hebben Nasir en Pieter Dijkhuis een bezoek gebracht aan de school in Bitgummole en hebben ze daar verteld wat Ma’laap betekent voor de kinderen in Lahore. Fijn dat men het project daar nu ook steunt! Aanleiding was het volgende mailtje:


Dag Nasir, Ik heb laatst een gesprekje met jou gehad over het zendingsgeld op de school waar ik werk (Christelijke basisschool Mooitaki in Beetgumermolen).Wij willen een jaar geld gaan sparen voor Ma'laap. Misschien kun je binnenkort iets komen vertellen bij ons op school en kunnen we een afspraak maken. Met vriendelijke groet, Thijs Sloot


Op 28 februari was er weer een Skype-sessie waarbij dominee Anne van der Veen uit Dokkum en Nasir van onze kant betrokken waren.


We ontvingen op 6 maart onder grote dank het bedrag van 170,74 euro dat door het echtpaar Brander uit Dokkum voor Ma’laap bestemd was bij hun huwelijkscollecte. Heel mooi dat er ook op deze manier aan ons project wordt gewerkt!


Op 30 maart mochten Nasir en Jitty op radio Middelsee weer iets vertellen over het project. Nasir is intussen zo ingeburgerd dat hij alles in het Nederlands kon vertellen, begreep ik.


Werkgroep Ma’laap

Als werkgroep kwamen wij enkele malen bijeen. We hebben ons beziggehouden met het optimaliseren van de website. In samenspraak met de kerkenraad is de band met de PKN Stiens uitdrukkelijker aangegeven. Dit vanwege de aftrekbaarheid van de giften.

Een ander belangrijk punt was hoe verder te gaan met de sponsorkinderen die de school na hun examen verlaten. Het is heel fijn dat de kinderen door het volgen van het basisonderwijs op het niveau komen dat ze een iets betere positie op de arbeidsmarkt hebben. Het feit dat zij kunnen lezen en schrijven in het Urdu (de officiële taal) geeft hen al betere toekomst-mogelijkheden. Het verder ondersteunen van kinderen door hen ook beroepsonderwijs of misschien zelfs universitair onderwijs te laten volgen zodat de gemeenschap verder versterkt zou kunnen worden zou prachtig zijn, maar heeft grote financiële konsekwenties. We zijn erover aan het denken of we misschien door het aanbieden van computeronderwijs nog extra ondersteuning zouden kunnen bieden.


Financiële situatie Ma’laap

Zoals u weet wordt het sponsorgeld gebruikt voor het project in zijn geheel. De lopende kosten van de school worden voor een deel door ons betaald. Daarnaast besteden we het geld aan investeringen, zoals de beamer, een generator, schoolmeubilair enz.

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het financiële verslag over 2016.

Zoals u kunt zien is er opnieuw financiële ruimte om de situatie van de school te verbeteren.

We denken erover om in 2017 te investeren in een watertank, omdat de watervoorziening niet stabiel is in Lahore. Daarnaast denken we aan het aanschaffen van een aantal computers zodat de leerlingen van de hoogste groepen (6 t/m 10) basaal computer-onderwijs kunnen krijgen. Misschien is er ook nog een aanbod mogelijk voor de leerlingen die nu zullen afstuderen (bijvoorbeeld avondcursussen?). We zijn hierover in gesprek met de contactpersonen in Lahore.


Pakistaans diner

Zoals eerder is aangekondigd zal dit gehouden worden op 9 juni in De Hege Stins.

Er zal een (Pakistaanse) muziekgroep uit Meppel aanwezig zijn om de avond op te luisteren.

Tijdstip van aanvang en kosten worden nog nader aangegeven. Maar u kunt zich alvast (met het aantal personen) aanmelden op dit emailadres.


Skype

Dominee Desiree Scholtens zal op 2 mei via Skype contact hebben met de gemeente in Lahore.


Volgende week is het de stille week en daarna mogen we hier en in Lahore het feest vieren van de opstanding van onze Heer. We wensen u hierbij goede dagen toe!

4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuwsbrief 5 juli 2018

Beste sponsoren, Het is alweer een half jaar geleden dat u een uitgebreide nieuwsbrief van ons ontving. Het is dus tijd om u op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Ik begin dan graag met de b

Nieuwsbrief 24 december 2017

Beste sponsoren, Op de valreep van 2017 nog een nieuwsbrief Ma’laap. Ik kreeg zojuist een berichtje van Nasir, waarin hij aangaf dat de foto’s van het kerstfeest op de school in Lahore op de facebook-

Nieuwsbrief 6 september 2017

Beste sponsoren, De scholen zijn weer begonnen en de meeste mensen zijn weer thuis na mogelijk een fijne vakantie. Maar ook als u thuis gebleven bent zult u vast benieuwd zijn hoe het met onze contact

Comments


bottom of page