top of page
Zoeken
  • Anton

Nieuwsbrief 6 september 2017

Beste sponsoren,


De scholen zijn weer begonnen en de meeste mensen zijn weer thuis na mogelijk een fijne vakantie. Maar ook als u thuis gebleven bent zult u vast benieuwd zijn hoe het met onze contacten met Pakistan gegaan is de afgelopen weken.


Schoolverlaters

Nu, we hebben goed nieuws te melden. Alle vijf de sponsorkinderen die dit jaar hun afsluitende examen mochten doen zijn geslaagd. Ze behaalden de volgende punten:

Zibia Samuel = 918/1100

Noel Patrus = 660/1100

Zeeshan Samuel = 587/1100

Adnan Mushtaq = 510/1100

Akash Fiaz = 487/1100


Zibia Samuel heeft een Pakistaanse beurs gekregen vanwege haar excellente cijfers en ze kan nu 2 jaar lang studeren aan het Women Degree College. Dat is slechts 5-6 km van haar huis vandaan en ze kan er veilig naar toe. Ze wil verpleegkundige worden. We zijn reuze trots op haar geweldige prestatie.


Als werkgroep Ma’laap hebben we besloten om ook voor Noel Patrus en Zeeshan Samuel de studiekosten te betalen voor een vervolgopleiding van 2 jaar. In een separate mail ontvangt u een video waarop deze 3 studenten vertellen wat dit voor hen betekent.


Omdat we de afgelopen jaren voldoende extra inkomsten verkregen hebben kunnen we nu dus ook vervolgonderwijs mogelijk maken voor de leerlingen die de school verlaten. Daarmee willen we hen de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen zodat ze hun gemeenschap in Lahore in de toekomst ook zullen kunnen steunen. We kunnen dit doen zolang onze middelen dit toelaten. Reden om met alle mogelijke inzet verder te werken aan fondsenwerving!


Adnan Mushtaq en Akash Fiaz zullen aan het werk gaan in het bedrijfje van hun vaders.


Braderie/rommelmarkt

Een eerste kans om de kas weer spekken is op 9 september als in Stiens de braderie annex rommelmarkt wordt gehouden. We zullen daar met 2 kramen aanwezig zijn.


Allereerst natuurlijk de kraam waar Nasir en Shabanah hun lekker Pakistaanse hapjes aan de man zullen brengen. Dit was vorig jaar een groot succes. Dit jaar zal deze kraam extra de aandacht trekken omdat een goede vriend van Nasir: David Sokalov daar zijn bijzondere kunsten zal vertonen. Komt dat zien, komt dat zien! (wij waren onder de indrukvan wat hij kan!).

Daarnaast is er een kraam waar tweedehands boeken en andere zaken verkocht worden, waarbij de opbrengst volledig ten goede komt aan Ma’laap. Speciaal voor de braderie zullen er handgemaakte “Ma’laap mascottes” te koop zijn. Zachte knuffels die bij kinderen heel erg in de smaak vallen. Ze kosten 5 euro per stuk. Ze zijn allemaal verschillend. Hieronder alvast een voorproefje.

Activiteiten afgelopen periode


Op 9 juni mochten we weer met elkaar genieten van het Ma’laap diner. Dit keer begeleid door een aantal muzikanten op originele Pakistaanse instrumenten. Het was weer prima in orde dankzij de inzet van een groot aantal mensen.


De afgelopen maanden zij er ook een aantal bruiloften geweest, waarbij collectegeld aan Ma’laap werd gegund: dank hiervoor aan Sytse en Mattanja Brouwer en ook aan Karinus en Janneke Rauwerda.


Ook dank aan de Willem Alexanderschool en de Vereniging CBO Noardwest Fryslân voor een zeer royale gift van bijna 1000 euro in juli!


Activiteiten voor de komende periode

16 september trouwen Pieter Dijkhuis en Jitty Rauwerda, beide enthousiaste leden van onze werkgroep! De kerkelijke inzegening van hun huwelijk is om 19 uur in De Fontein in Rijs.

Heel veel geluk gewenst!


In oktober zijn wij uitgenodigd om iets over Ma’laap te vertellen in een dienst van de Levend Woord Gemeente in Franeker.


We wachten nog op de brieven die we vanuit Lahore weer terug krijgen van onze sponsorkinderen. Te zijner tijd krijgt u bericht wanneer zij gearriveerd en vertaald zijn.


Tenslotte

Het werk van Ma’laap wordt gezegend en daar kan je alleen maar stil van worden. In deze tijd waarin mensen elkaar naar het leven staan en elkaar dreigen met wapengeweld is er toch ook het wonder van het samen mogen werken aan een betere wereld.


Allen de nabijheid van God gewenst om zo de komende tijd verder te kunnen gaan.

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuwsbrief 5 juli 2018

Beste sponsoren, Het is alweer een half jaar geleden dat u een uitgebreide nieuwsbrief van ons ontving. Het is dus tijd om u op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Ik begin dan graag met de b

Nieuwsbrief 24 december 2017

Beste sponsoren, Op de valreep van 2017 nog een nieuwsbrief Ma’laap. Ik kreeg zojuist een berichtje van Nasir, waarin hij aangaf dat de foto’s van het kerstfeest op de school in Lahore op de facebook-

Nieuwsbrief 7 april 2017

Beste sponsoren. Het is intussen alweer even geleden dat u door ons op de hoogte werd gesteld van de voortgang van Ma’laap. In deze nieuwsbrief willen we u meenemen in de ontwikkelingen. De sponsorkin

Comments


bottom of page