top of page

De school

De school die Ma'laap sponsort is het 'House of Empowerment', een Christelijke school in Lahore. De school heeft 6 leraren en leraressen in dienst. Daarnaast worden af en toe gastlessen verzorgd door vrijwilligers. In totaal heeft de school 80 leerlingen in de leeftijd tussen de 4 en 15 jaar.

Onderwijs in Pakistan

Het onderwijs in Pakistan is vergelijkbaar georganiseerd als in Nederland. Kinderen gaan rond hun 5e voor het eerst naar school. Daar beginnen ze aan de ‘junior education’ wat 5 jaar duurt. Dit wordt gevolgd door de ‘junior secondary eduction’ van 3 jaar. Daarna kunnen de kinderen 2 jaar naar de ‘secondairy school’, wat in Nederland de onderbouw van de middelbare school is. Deze onderbouw wordt in Pakistan afgesloten met een examen.

De vakken die uw sponsorkind volgt

De kinderen die ‘junior primairy education’ en ‘junior secondary education’ volgen krijgen 10 vakken die met een percentage beoordeeld worden. Deze cijfers staan op de rapportkaart die u ontvangen heeft. ‘Max. Marks’ zijn de scores van het kind en Obt. Marks is de minimale score die behaald moet worden.

 

Urdu A, Urdu B (Verplicht vanuit de overheid)

Elk kind volgt Urdu A en B. Waar de kinderen zich bij Urdu A zich richten op  de taal spreken en het ontwikkelen van een woordenschat. Bij Urdu B staat de grammatica centraal. Urdu is de officiële landstaal van Pakistan maar veel mensen in Lahore spreken de lokale taal Punjabi. Naast dat de kinderen kunnen lezen en schrijven is het ook belangrijk dat ze dit in het Urdu kunnen. Dit maakt het vinden van werk gemakkelijker maar ook het invullen van officiële formulieren en lezen van kranten. Dit maakt de kinderen in het latere leven beter in staat te begrijpen wat hun rechten zijn en maakt het gemakkelijker om deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer. Een hele verbetering ten opzichte van de situatie van hun ouders die niet zelden analfabeet zijn.

 

Engels A, Engels B (Verplicht vanuit de overheid)

Engels is een wereldtaal en kennis van deze taal is voor Pakistanen net zo belangrijk als voor Nederlanders. Daarom wordt dit net als in Nederland al vroeg gegeven. Engels A richt zich op spreken en de woordenschat terwijl Engels B over de grammatica gaat.

 

Islamiyat (Verplicht vanuit de overheid)

Dit is een vak over islam, Mohammed en islamitische ideologie. Pakistan is een Islamitische republiek en de overheid verplicht elke burger te leren over de islam en het islamitische maatschappijvisie. Ook op christelijke scholen moet dit vak gegeven worden, op de meeste scholen 1 uur per week.

 

Social studies (Verplicht vanuit de overheid)

In dit vak worden sociale thema’s behandeld. Op Nederlandse scholen is dit ingevuld in de verschillende vakken geschiedenis, maatschappijleer en aardrijkskunde. Op de school van uw sponsorkind wordt dit natuurlijk steeds op Pakistan betrokken.

 

General science (Verplicht vanuit de overheid)

In dit vak worden natuurwetenschappelijke thema’s behandeld.

 

Wiskunde (Verplicht vanuit de overheid)

Hoofdzakelijk rekenonderwijs. Kinderen in de ‘junior secondary eduction’ krijgen ook algebra en meetkunde.

 

Bijbelonderwijs (niet verplicht vanuit de overheid)

Dit is het enige vak dat niet verlicht wordt vanuit de overheid maar de kinderen wel krijgen op deze school. Het is onderwijs over de bijbel.

 

Tekenen (Verplicht vanuit de overheid)

Tekenen en kunstonderwijs. Dit wordt alleen in de klassen 1, 2 en 3 gegeven.

Boek.jpg
bottom of page