top of page

Wat wordt er gedaan met de sponsor bijdragen?
Het geld gaat niet rechtstreeks naar het sponsorkind, maar komt ten goede aan het project als geheel. Van dit geld worden de leraren, de schoolmaaltijden, de huur van het gebouw en overige kosten, zoals bijvoorbeeld elektriciteit en water betaald. In overleg worden ten behoeve van de school ook grotere investeringen gedaan. Tot nu zijn dat meubulair, schoolboeken, een generator en computers geweest.

Wie kan er sponsor worden?
Ook u kunt deelnemen aan dit project! Iedereen die het doel van ons project, het ondersteunen van de kinderen en de christelijke school in Lahore, een warm hart toedraagt willen wij uitnodigen om een bijdrage te leveren. U hoeft daarvoor geen lid te zijn van onze Protestantse gemeente in Stiens. Het mooiste is wel als u vanuit een christelijke levensvisie wilt meedoen aan het versterken van de gemeenschap daar.

 

Waaruit bestaat de sponsoring?
De sponsoring van de kinderen op de christelijke school staat centraal. De sponsoring kan financieel zijn, maar ook in de vorm zijn van bemoedigende woorden via briefcontact. De meeste sponsoren kiezen ervoor om beide te doen. De gemeenschap wordt daarnaast ondersteund door regelmatige skype-bijeenkomsten, waarbij sprekers uit Nederland contact hebben met de ouders, de leraren of de gemeente in Lahore. De afgelopen jaren waren predikanten en deskundigen op het gebied van onderwijs en ondersteuning van de omgang met kinderen betrokken. Doormiddel van activiteiten wordt daarnaast enkele malen per jaar aandacht gevraagd voor Ma’laap en worden er extra inkomsten gegenereerd.

 

Welke vormen van sponsoring zijn er?
Onderstaande vormen van sponsorschap kennen we:

  1. Het hebben van contact met het sponsorkind en financiële ondersteuning.

  2. Alleen hebben van contact met het sponsorkind.

  3. Alleen financiële ondersteuning.

 

Kan ik het sponsorkind zelf kiezen?
Zolang er kinderen zijn waarvoor een sponsor gezocht wordt kan dat. Door de werkgroep wordt een selectie gemaakt van de kinderen die behoefte hebben aan sponsoring. De werkgroep is in het bezit van foto’s en omschrijvingen van deze kinderen. Als (mogelijk) sponsor kunt u met behulp van deze foto en omschrijving een keuze maken welk kind u wenst te sponsoren.

Aanvankelijk zijn er voor een groep van 50 kinderen 50 sponsoren gevonden. De school heeft intussen 80 leerlingen en nieuwe sponsoren zijn van harte welkom. Wilt u meer informatie dan kunt u dit aanvragen bij Nasir: amanualn@gmail.com

 

Hoe gaat het contact met mijn sponsorkind?
Dat vindt minimaal drie keer per jaar plaats via brief. Maar ook is het mogelijk om via Nasir per e-mail of Skype contact te hebben. Ook worden er aantal keren per jaar video’s gemaakt in Lahore en gedeeld met de sponsoren en de gemeente.

 

Hoe hoog is het sponsorbedrag?
Dat is afhankelijk van het bedrag dat u als sponsor wenst te geven. Voor een bedrag tussen de 10-15 euro per maand kunnen we een kind de ondersteuning bieden die we wensen. Voor het beheren van het sponsorgeld mogen we gebruik maken van de rekening van het diaconie van de kerk. Het bedrag kan maandelijks worden overgemaakt, maar ook per kwartaal of jaarlijks.
Maar als u eenmalig een bijdrage wilt geven is dat natuurlijk ook welkom!

Tot hoelang gaat het sponsorschap door?
Om impact te creëren gaan we voor de lange termijn. Het doel van de sponsorschap is om kinderen tot de leeftijd van zestien jaar onderwijs te kunnen bieden. Wanneer een kind rond de leeftijd van zes jaar start met school, zou de sponsoring tien jaar kunnen duren. Wanneer uw sponsorkind na zijn zestiende jaar een vervolgopleiding wil/kan gaan volgen zou u als sponsor mee kunnen groeien Hoe dit vorm gegeven kan worden zullen we per kind moeten bekijken.

Meisje.jpg
bottom of page