top of page
Zoeken
  • Anton

Nieuwsbrief 24 december 2017

Beste sponsoren,


Op de valreep van 2017 nog een nieuwsbrief Ma’laap. Ik kreeg zojuist een berichtje van Nasir, waarin hij aangaf dat de foto’s van het kerstfeest op de school in Lahore op de facebook-pagina van Ma’laap worden geplaatst. Ze zijn prachtig om te zien. In de mail alvast een foto van het docentencorps. Maar eerst wil ik u nu bijpraten over de ontwikkelingen in de laatste maanden.


Op dit moment staan 61 van de 80 schoolkinderen in contact met een sponsor. Voor 19 kinderen is dat nog niet het geval. Er zijn 3 studenten die verder kunnen leren, waarvan 2 met een beurs vanuit Ma’laap. Financieel staat Ma’laap er gezond voor. Het geld dat niet direct aan de school wordt besteed reserveren we om ook vervolgonderwijs voor de kinderen die in volgende jaren de school verlaten te kunnen steunen, als dat nodig is. Een compleet financieel overzicht ontvangt u begin 2018.


De laatste nieuwsbrief dateert al van 6 september. Direct daarna hebben we 9 september op de braderie in Stiens een mooi bedrag kunnen ophalen voor het project: 314, 90 euro. Wat wel duidelijk werd is dat er voor de catering ten dienste van Ma’laap behoefte was aan warmhoudbakken en deze zijn dan ook recent aangeschaft. De kosten bedroegen 73,50.


Op 16 september trouwden Pieter Dijkhuis en Jitty Rauwerda. Er werd een mooie bedrag in de huwelijkscollecte opgehaald, dat bestemd was voor Ma’laap. Geweldig bedankt!


Op 29 oktober is er een presentatie over het project gegeven in een kerk in Franeker (Levend Woord Gemeente) door Nasir en Pieter Dijkstra. Men was erg belangstellend. Er hebben zich een aantal nieuwe sponsoren gemeld en door de gemeente is een bedrag van 200 euro overgemaakt naar Ma’laap. We zijn hier heel erg dankbaar voor.


Op 4 november was Ma’laap aanwezig bij het jubileum van Wiep Koehoorn. Op deze feestelijke avond in Jacobiparochi was het Ma’laap gegund om de catering te verzorgen.

Het project ontving bovendien een prachtige gift vanuit meerdere kanten. Ook hier was er belangstelling om sponsor te worden.


Om het project meer zichtbaar te kunnen maken op manifestaties is er een nieuwe versie van de flyer gemaakt.


Zoals ik al in het nieuwsbericht van oktober meldde zijn er inmiddels computers aangeschaft voor de school en is men al druk bezig zich te bekwamen in het werken hiermee. Er wordt gewerkt aan de aanschaf en installatie van een grotere watertank.


Velen van ons ontvingen op 5 november een brief van zijn of haar Pakistaanse sponsorkind.

Altijd een mooi moment. Inmiddels zijn de brieven ook al weer retour richting Lahore. We zijn benieuwd wanneer ze zullen arriveren, want dat blijft toch een uitdaging.


Als Kerstcadeau kregen de schoolkinderen in overleg met de leerkrachten allemaal een etui met schoolbenodigdheden van ons, met een iets ruimere inhoud voor de hoogste klassen: zie hieronder:


Laagste klassen: Geomatry box, hoogste klassen: Mathmate box. In Geometry box hebben kinderen een Geomatry box, pencils, eraser, rulers etc en in Mathmatic set will be Die-casted, Self centering compass and Mathematical drawing box.


Daarnaast is er weer geld opgestuurd voor de traditionele kersttaart voor elk gezin en de onderwijzers en is er gezorgd voor een levensmiddelenpakket voor de gezinnen die het financieel erg moeilijk hebben, zodat ook zij met Kerst voldoende in huis hebben om geen zorgen te hebben wat er op tafel komt.

Over de activiteiten in 2018 is nog niets definitief te zeggen. Maar er wordt gedacht aan het organiseren van een workshop zelf Samosa’s (die lekkere pittige deegflapjes!) maken. En als er voldoende belangstelling voor is een middag met sport en een gezamenlijke lunch.

Ook zal er gekeken worden of we meer ondersteuning kunnen bieden bij het schrijven van de brieven en is het plan om het project ook nog in andere plaatsen/kerken bekend te maken. Wij houden u op de hoogte.


Wij zijn intussen verhuisd naar Heerenveen. Daar wordt overigens ook door de Trinitas-kerk jaarlijks een Pakistaanse maaltijd georganiseerd, met als doel geld op te halen voor een christelijke school in Lahore. Dat voelt dus goed!


Ik wens u vanuit Heerenveen allemaal fijne dagen toe en een heel goed en zinvol 2018.


Riet Ten Hoeve

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuwsbrief 5 juli 2018

Beste sponsoren, Het is alweer een half jaar geleden dat u een uitgebreide nieuwsbrief van ons ontving. Het is dus tijd om u op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Ik begin dan graag met de b

Nieuwsbrief 6 september 2017

Beste sponsoren, De scholen zijn weer begonnen en de meeste mensen zijn weer thuis na mogelijk een fijne vakantie. Maar ook als u thuis gebleven bent zult u vast benieuwd zijn hoe het met onze contact

Nieuwsbrief 7 april 2017

Beste sponsoren. Het is intussen alweer even geleden dat u door ons op de hoogte werd gesteld van de voortgang van Ma’laap. In deze nieuwsbrief willen we u meenemen in de ontwikkelingen. De sponsorkin

Comentários


bottom of page