top of page
Zoeken
  • Anton

Nieuwsbrief 5 juli 2018

Beste sponsoren, Het is alweer een half jaar geleden dat u een uitgebreide nieuwsbrief van ons ontving. Het is dus tijd om u op de hoogte te stellen van de stand van zaken.


Ik begin dan graag met de besprekingen die het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden met de kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Stiens. De gesprekken vonden plaats omdat in de kerkenraad onduidelijkheid werd gevoeld over de positie van Ma’laap. De positie van Ma’laap als werkgroep binnen de Diaconie is nu beter vastgelegd. Jitty Dijkuis-Rauwerda zal als diaken, met speciale opdracht Ma’ laap, het contact met de diaconie verzorgen. Heel fijn dat Jitty dit doet. Zij heeft op 19 juni voor de eerste keer een vergadering van de Diaconie bijgewoond. Een warm welkom, aldus Jitty.


Het aantal kinderen dat nu via Ma’laap gesponsord wordt is 61. Voor 19 kinderen moet nog een sponsor gevonden worden. Een record-aantal van 56 brieven werd midden april naar Lahore verstuurd en zijn inmiddels aangekomen. Ze konden echter nog niet aan kinderen worden gegeven, omdat de zomervakantie eerder begonnen was, namelijk op 17 mei,. Dit vanwege de ramadan en het warme weer. De kinderen zullen nu jullie brieven krijgen nadat de school weer wordt geopend op 10 augustus.

Een van onze studenten ( Cornelius Nasir) heeft in april examen (secondary school) gedaan. Het resultaat volgt in augustus. Zijn sponsor vroeg al om hem te sponsoren voor zijn verdere opleiding/studie na het examen. Hij wil de cursus mobiele reparatie volgen. Zijn vader is gestorven en alleen moeder werkt nu. Zijn jongere broer en zus zitten ook in ons project.

Naast de 80 kinderen die de school in Lahore bezoeken hebben we nog contact met de 5 jongeren die de vorige zomer van school gingen. Zibia Samuel, Zeeshan Samuel en Noel Patrus hebben de examens over hun eerste jaars in mei afgelegd en het resultaat wordt eind augustus bekend gemaakt. De praktijkopleidingen van Akash Fiaz en Adnan Mushtaq gaan goed.

Het bedrag dat maandelijks naar Lahore gaat is vanaf april 400 euro in plaats van 300 euro. Pakistan wordt een steeds duurder land vanwege de economie. De kosten van school zijn nu hoger vanwege de toename van de huur van het schoolgebouw, rekeningen voor nutsvoor-zieningen en ook nog een leraar voor computeronderwijs. Voorheen waren de kosten maandelijks 700 tot 800 euro, nu is het 900 tot 1000 euro geworden..

Financieel staat Ma’laap er goed voor. Uw giften zijn ook in de eerste helft van 2018 aangevuld met grotere giften zoals van CBO NW Fryslân, het VrouwenZendingsThuisfront en donaties van enkele particulieren. Op dit moment staat er plm 12.000 euro op de rekening.

Het geld dat gespaard wordt zal in de komende jaren gebruikt worden om voor zo veel mogelijk kinderen een voortgezette opleiding te bekostigen. We hopen dat de hele christelijk gemeenschap op termijn versterkt zal worden door het opleiden van deze jonge mensen.

In het voorjaar heeft Ma’laap zich ook weer enkele malen kunnen manifesteren.

Op zondag 27 mei is een sponsorevenement op de kaatsvelden van Stiens georganiseerd. Deze ochtend/middag stond in het teken van de Engels/ Pakistaanse sport cricket. Cricket wordt door vele sponsorkinderen in Pakistan gespeeld. Het was dan ook erg leuk om samen met vele sponsoren deze balsport te spelen. We kregen les van Jai Shankar, van Cricket vereniging Friesland, de vereniging waar ook Nasir lid van is. Ook was er een ware professionele cricket speler in ons midden; Sohail Bhatti. Tussendoor was er ook ruimte voor ontspanning en werd er een heerlijke Nederlands/ Pakistaanse lunch geserveerd. We kijken terug op een prachtig evenement met fantastische weersomstandigheden. Het beoefenen van de sport is voor herhaling vatbaar.


Zaterdag 16 juni was de vaderdagmarkt in Stiens, voor het eerst van 10:00 tot 17:00 in plaats van s’avonds. MaLaap was ook aanwezig met een kraam om Pakistaanse hapjes te verkopen. De Samosa’s, gebakken rijst, vrolijke rijst, Kip karahi, Kip Kebab en Kebab Shoarma vlogen als warme broodjes over de toonbank. Nieuw was Mango Lassi, een verfrissende drank. Dit was zo’n groot succes dat de kraam tegen 16:00 al helemaal uitverkocht was! De netto opbrengst is zo’n €250,00. Op rekening van Ma’laap zijn in het voorjaar enkele warmhoudbakken gekocht voor evenementen als deze.


Nasir en Shabanah zijn bezig met het opzetten van hun eigen catering. Zij hebben intussen al flink wat eigen geld geïnvesteerd om een en ander van de grond te krijgen. We wensen hen hier heel veel succes mee.


Op 25 juni hebben in Pakistan verkiezingen plaatsgevonden. Een nieuw parlement kiest later een nieuwe president. Bidt u voor een positieve verandering voor Pakistan en haar inwoners?

In een wereld die beheerst wordt door machtsdenken en (oorlogs)geweld is Ma’laap een heel klein hoopvol teken. Door als mensen met elkaar te delen en van elkaar te leren kunnen we iets laten zien van Gods bedoeling met deze wereld. Een wereld waarin rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en de wereld centraal staan.

Iedereen een mooie zomer gewenst!

4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuwsbrief 24 december 2017

Beste sponsoren, Op de valreep van 2017 nog een nieuwsbrief Ma’laap. Ik kreeg zojuist een berichtje van Nasir, waarin hij aangaf dat de foto’s van het kerstfeest op de school in Lahore op de facebook-

Nieuwsbrief 6 september 2017

Beste sponsoren, De scholen zijn weer begonnen en de meeste mensen zijn weer thuis na mogelijk een fijne vakantie. Maar ook als u thuis gebleven bent zult u vast benieuwd zijn hoe het met onze contact

Nieuwsbrief 7 april 2017

Beste sponsoren. Het is intussen alweer even geleden dat u door ons op de hoogte werd gesteld van de voortgang van Ma’laap. In deze nieuwsbrief willen we u meenemen in de ontwikkelingen. De sponsorkin

Comments


bottom of page