top of page
Zoeken
  • Anton

Nieuwsbrief 11 december 2016

Beste sponsoren,


Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken van Ma’laap en het contact met de christelijke gemeenschap in Lahore.


De sponsorkinderen, de school en de leerkrachten.

Er zijn op dit moment 80 kinderen die de school bezoeken. 56 kinderen zijn gekoppeld aan een sponsor. Dat is een prachtig resultaat. De leraren/leraressen zijn de afgelopen maanden ondersteund door middel van een serie Skype-bijeenkomsten. Titia Dijkhuis en Elly Plat hebben hier met veel inzet aan gewerkt, waarvoor onze grote dank. De leraren/leraressen die de cursus bijgewoond hebben kregen een certificaat uitgereikt. De school heeft het nieuwe meubilair in gebruik genomen. We hopen hier te zijner tijd foto’s van te kunnen laten zien.

5 sponsorkinderen zullen het komende jaar hun eindexamen afleggen. Dat betekent in principe het einde van de inzet van Ma’laap. Of er een vervolg-ondersteuning mogelijk is voor die leerlingen die kansrijk zijn om door te leren zal de komende tijd door ons onderzocht worden.


Activiteiten 2e helft 2016


Zaterdag 3 september: braderie

Door de aanwezige Ma’laap–werkgroep leden positief ervaren. Er is informatie meegegeven aan belangstellenden. Er waren helaas ook mensen die minder positief reageerden. Omrop Fryslân heeft ook aandacht aan de stand geschonken. Volgend jaar willen we weer meedoen en dan mogelijk ook weer Pakistaanse hapjes verkopen. Helaas hadden we ons dit jaar te laat aangemeld en mocht er geen etenswaar verkocht worden.


Zaterdag 15 oktober: brieven verstuurd naar Lahore

Het heeft wat meer tijd gekost dan verwacht naar uiteindelijk zijn er op 15/10 45 brieven verstuurd naar Lahore. De brieven zijn lang onderweg geweest en het is dan ook niet mogelijk gebleken om voor de Kerst nog brieven terug te ontvangen. Dit zal begin 2017 worden.


Woensdagavond 26 oktober: lezing Sytse Brouwer en Anton Meijburg

Door de twee inleiders werd een beeld geschetst van het Christendom in het Midden-Oosten vanaf de oudheid tot heden. Deze activiteit kon plaatsvinden in samenwerking met het programma “Vorming en Toerusting”van de PKN Stiens. Er was een ruime belangstelling.

De kennis van Pakistan onder de toehoorders werd getest door middel van een quiz en de winnaar was natuurlijk…Nasir! De opbrengst van de avond was, mede dankzij de verkoop van boeken over de ervaringen van vluchtelingen, 90 euro.


28 en 29 november: voorlichting aan 2 x 6 klassen basisonderwijs

Jitty en Nasir brachten een bezoek aan een basisschool, waar Titia Dijkhuis directeur is, om te vertellen over Ma’laap. De school heeft een project en zamelt geld in voot Ma’laap. We zijn natuurlijk heel blij met dit initiatief.


Kerstactie 2016

Dinsdag 6 december is er voor alle 80 schoolkinderen een kerstkaart op de bus gegaan. Iedereen dank voor de vlotte actie! Voor alle gezinnen was er ook een foam-kerststalletje bij. Er is geld overgemaakt naar onze contactpersonen in Pakistan. Hiervan wordt voor alle kinderen een rugzakje gekocht. De gezinnen en de leraren krijgen een kersttaart en de gezinnen die het erg moeilijk hebben een pakket levensmiddelen.


Contact met de kerkenraad

De brief die we eind juni naar de kerkenraad stuurden is inmiddels besproken in het moderamen. We zijn erg blij met de ondersteuning die we tot nu toe mochten ontvangen en die naar alle waarschijnlijkheid gecontinueerd gaat worden. Er werd in het moderamen wel opgemerkt dat op de website van Ma’laap de relatie met de PKN Stiens niet duidelijk werd aangegeven. De website zal door ons aangepast worden. Ma’laap hecht aan de band die er is met de PKN Stiens. Het woord Ma’laap=Verbinding wil dit ook aangeven. Vanuit ons christelijke geloof willen we de ander in Pakistan ontmoeten en ondersteunen. Dat laat onverlet dat ook mensen die niet bij onze kerk horen zich kunnen aansluiten bij Ma’laap.


Website Ma’laap en PKN Stiens

Er komen regelmatig video’s vanuit Lahore naar ons toe. Zo is er een video gemaakt over het afsluiten van de cursus voor de leraren en leraressen. Recent ook 2 video’s waarin vraag- gesprekjes met een sponsorkind en zijn/haar moeder. U kunt deze video’s zien door naar de website van Ma’laap of naar de website van PKN Stiens te gaan. Aanbevolen!


Komende activiteiten


20 december Skype-contact dominee Jaap Overeem- gemeente Pakistan

Het is mooi dat er opnieuw Skype-contact mogelijk is van onze predikant met de partner-gemeente in Lahore. Door het tijdsverschil met Pakistan is het helaas niet goed mogelijk om dit samen te laten vallen met een kerkdienst van onze gemeente.


24 december: IKW-zangdienst in de Hege Stins

In deze dienst mogen we iets vertellen over Ma’’laap en zal een deel van de collecte aan Ma’laap geschonken worden. Hier zijn we erg blij mee en dankbaar voor.


2017: nog in ontwikkeling

Traditioneel wordt er in het voorjaar een Pakistaans diner georganiseerd. Ook dit jaar is dat weer de bedoeling. We zullen u in het voorjaar ook weer op de hoogte stellen van de financiële stand van zaken. We hebben aan onze contactpersonen in Lahore gevraagd op welke wijze wij het onderwijs daar weer verder kunnen helpen. Verder zijn er nog ideeën die nader uitgewerkt gaan worden en waar we graag op terugkomen in een volgende nieuwsbrief.


Allen Fijne Kerstdagen en Gods Zegen in het Nieuwe jaar gewenst!

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuwsbrief 5 juli 2018

Beste sponsoren, Het is alweer een half jaar geleden dat u een uitgebreide nieuwsbrief van ons ontving. Het is dus tijd om u op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Ik begin dan graag met de b

Nieuwsbrief 24 december 2017

Beste sponsoren, Op de valreep van 2017 nog een nieuwsbrief Ma’laap. Ik kreeg zojuist een berichtje van Nasir, waarin hij aangaf dat de foto’s van het kerstfeest op de school in Lahore op de facebook-

Nieuwsbrief 6 september 2017

Beste sponsoren, De scholen zijn weer begonnen en de meeste mensen zijn weer thuis na mogelijk een fijne vakantie. Maar ook als u thuis gebleven bent zult u vast benieuwd zijn hoe het met onze contact

Comments


bottom of page