top of page

Welkom!

Ma'laap is een activiteit van de Protestantse Gemeente Stiens. Ma'laap betekend 'verbinding' in het Urdu en via dit initiatief verbinden we kinderen van de Christelijke gemeente in Lahore aan sponsoren in Nederland.

Ons, uit Lahore (Pakistan) afkomstige, gemeentelid Nasir Emanuel starte dit initiatief in 2013. Hij wilde graag meer betekenen voor de Christelijke gemeenschap in Lahore. De beste manier omdat te doen is het ondersteunen van onderwijs aan kinderen.

Formeel kent Pakistan een leerplicht tot 12 jaar maar veel kinderen uit de Christelijke gemeenschap kunnen wegens armoede vaak niet naar school. Ma'laap sponsort de Christelijke ‘House of Empowerment’ school. Door deze kinderen te sponsoren en te bemoedigen door het schrijven van brieven kunnen deze kinderen toch naar school en werken aan een toekomst zonder armoede en met Christus.

U bent van harte uitgenodigd om ook een kind te sponsoren!

"En wie in Mijn naam een zo'n kind bij zich op neemt, neemt Mij op"

Mattheüs 18 vers 5

Jongen.jpg
bottom of page