Ma’laap

Verbindt Stiens, Nederland
met Lahore, Pakistan

Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 30-06-2016

Nieuwsbrief Ma’laap.


Beste sponsoren,

Het is inmiddels alweer 4 maanden geleden dat u door ons middels een nieuwsbrief bent bijgepraat over Ma’laap. Via de Twaklank is door Tine de Vries in mei wel informatie gegeven over de stand van zaken, maar omdat een deel van de sponsoren niet in Stiens woont, zal ik een totaal overzicht geven vanaf februari.

Brieven heen en terug: zondag 10 juli liggen de brieven uit Lahore klaar in De Hege Stins
Eind februari zijn de brieven van de sponsorkinderen bij u aangekomen en 14 maart was de datum dat de retourbrieven bij Nasir ingeleverd moesten zijn. Velen van u hebben hieraan gevolg gegeven. In Pakistan is het deze maanden zo heet dat de school vervroegd zomervakantie heeft. Gelukkig zijn de kinderen nog in de gelegenheid geweest retourbrieven naar ons te schrijven. Een dik pakket kwam 16 juni bij Nasir aan. Na het vertaalwerk zullen de brieven op zondag 10 juli na de kerkdienst in De Hege Stins opgehaald kunnen worden. De verderaf wonenende sponsoren en de mensen die niet in de gelegenheid zijn zelf de brief in de kerk op te halen, krijgen deze natuurlijk ook bezorgd.

Versterking contact sponsor-sponsorkind
Als werkgroep vergaderden we op 10 april en 15 juni. Een belangrijk punt hierbij was de vraag op welke wijze we het contact tussen de sponsor en het sponsorkind kunnen versterken.
Met de school in Lahore is afgesproken dat er na de zomervakantie een beknopt rapport van de vorderingen van het kind naar de sponsoren verstuurd zal worden.
Pieter Koehoorn en Jitty hebben een opzet gemaakt voor “standaard” brieven ten aanzien van een aantal onderwerpen, zoals mijn huis, mijn gemeenschap, mijn dromen. Dit om over en weer elkaar te vinden op een onderwerp.

Facebook en website
Naast de website is er nu ook een facebookgroep waar allerlei zaken aangaande het project gedeeld kunnen worden. Graag nodigen we u uit om hier bij aan te sluiten. Op de website is het nieuwste filmpje geplaatst waarop een aantal sponsorkinderen ons iets laat zien van hun activiteiten en ons als sponsoren groet.

Brief naar de kerkenraad
Zoals destijds toegezegd aan de kerkenraad is er op 29/6 een brief met de stand van zaken en de vraag om verlenging van de huidige samenwerking Protestantse Gemeente Stiens en Ma’laap naar de kerkenraad verzonden.

Pakistaans diner 18 maart
Dit was opnieuw een succesvolle avond, dankzij de enorme inzet van de koks (families Amanual en Rahim en Tine de Vries). Deze keer begonnen we met woestijnsoep, gevolg door een lopende buffet en afgesloten met vrolijk rijst. Er werd weer ondersteuning in de bediening geboden door de kinderen van Peper en Zout. Er was een toespraak op video van Pastor Fiaz vanuit Lahore. We zongen met elkaar het Pakistaanse lied “Kisnay benaya” waarbij de prachtig gekleedde Pakistaanse kinderen het enthousiaste voorbeeld gaven van de vissen, de vogels en de bloemen. En Nasir en Pieter Koehoorn gaven een overzicht van de ontwikkelingen van het project. Er is een groepsfoto gemaakt om de mensen in Lahore een beeld te geven van de enthousiatse groep sponsoren hier in Nederland. Na afloop kon iedereen naar huis met een mooie granaatappel als dank voor de betrokkenheid en de inzet. Het diner heeft met aftrek van de kosten het bedrag van plm 85 euro voor het project opgeleverd.

Financiële stand van zaken
Tijdens het Pakistaans diner is akkoord gegeven door de aanwezigen aan het overmaken van een bedrag van 1000 euro naar onze contactpersonen in Pakistan ten behoeve van de aanschaf van een generator en de noodzakelijke vernieuwing van het schoolmeubilair. Dit is dan ook in maart gerealiseerd. Omdat de electriciteit in Lahore regelmatig uitvalt en het dan te warm wordt in de school als de ventilatoren niet kunnen werken is de generator heel erg welkom. De continuiteit van de lessen wordt zo beter gewaarborgd. Het meubilair zal deze zomer waar mogelijk gerepareerd en waar nodig vernieuwd worden.

Braderie Stiens 3 september
Vorig jaar kon Ma’laap aanschuiven bij de bazar van de kerk. Dit jaar is dat niet mogelijk. Wij willen dit jaar daarom zelfstandig met een kraam op de braderie aanwezig zijn. Doel is de bekendheid van het project vergroten, zodat de 30 kinderen op school, die nog geen sponsor hebben, ook gekoppeld kunnen worden aan een contactpersoon in Nederland.
Informatie over het project en over de kinderen die nog geen sponsor hebben zal klaar liggen.
Er zullen daarnaast weer lekkere Pakistaanse hapjes bereid en verkocht gaan worden.

Lezing Sytse Brouwer 26 oktober
De voorbereidingen hiervoor zijn in gang. We willen u vragen deze datum alvast in uw agenda te zetten. Sytse zal ons informeren over de historie en het huidige Pakistan.
Voor iedereen die zich verbonden voelt met het project een aanrader.

Tenslotte
Er zijn meerdere onderwerpen waar we als werkgroep nog mee aan de slag zijn. Wanneer hier meer concrete informatie uit voort komt, zullen we u dat natuurlijk doen toekomen.
- We hebben ons gebogen over de mogelijkheden om kinderen te ondersteunen die de basisopleiding hebben gevolgd en op de leeftijd van plm 16 jaar de school verlaten. We verwachten dat dit volgend jaar 5 kinderen zijn. Dit moet natuurlijk niet ten koste gaan van de basisschoolleerlingen, waar het project primair voor bedoeld is. In dit kader willen we gebuikl maken van de expretise van Kerk in Actie en Compassion.
- We onderzoeken de mogelijkheid van een kookworkshop Pakistaans eten.

We wensen u allen een goede zomer!

Pieter D, Pieter K, Anton, Jitty, Tine en Riet.
Naar alle nieuwsberichten