Ma’laap

Verbindt Stiens, Nederland
met Lahore, Pakistan

Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 14-02-2016

Beste sponsoren,

Met deze nieuwsbrief geven we u graag weer de laatste informatie betreffende Ma'laap.

Pakistaans Diner is verplaatst naar 18 maart!!
In tegenstelling tot wat er op de Nieuwjaarskaart staat vindt het diner niet op 11 maart maar op 18 maart plaats vanaf 18.30 uur in De Hege Stins in Stiens. Nadere informatie ontvangt u deze week via Uitgenodigd.nl. U kunt zich via deze 2e mail direct aanmelden. Mocht u daarbij problemen ondervinden, kan het natuurlijk ook altijd via een reply op deze nieuwsbrief. Opgeven graag voor 7 maart in verband met de voorbereidingen!

Brieven retour uit Pakistan: zondag 21 februari in de Hege Stins op te halen!
Op 2 februari is een dikke envelop met brieven ontvangen uit Lahore. Nasir heeft intussen alle brieven vertaald. Een aantal van u heeft vandaag de brief van zijn/haar sponsorkind mee kunnen nemen na de kerkdienst in de Hege Stins. Volgende week zondag heeft Nasir de resterende brieven mee naar de Hege Stins om aan u uit te delen!

Brieven schrijven: uiterlijk inleveren 7 maart
We willen graag 3 keer per jaar een brief van en naar Pakistan. Daarom vragen we u om uiterlijk 7 maart weer een brief aan uw sponsorkind (in het Nederlands of Engels) te sturen naar Nasir. Hij gaat dan weer aan de gang met het vertalen. Het is de bedoeling dat de brieven in week 10 (voor 14 maart) verstuurd worden naar Lahore. Heeft u moeite met het schrijven van een brief, dan kunt u altijd bij de leden van de Ma'laap werkgroep aankloppen voor ondersteuning!

Belastingperikelen
Deze week kregen we het volgende bericht:
In tegenstelling tot hetgeen vermeld staat onder de diaconaaltjes in de Twaklank van februari blijven, gezien de reactie van zowel de PKN als van de heren Groenewoud en Weistra, de giften aan Ma’laap fiscaal wel aftrekbaar.
Dat is hoopgevend. De giften kunnen dus als aftrekpost meegenomen worden. Maar het laatste woord hierin heeft de belastingdienst natuurlijk!

Financiële positie van Ma'laap
Zoals op de Nieuwjaarsbijeenkomst van Ma'laap op 21 januari is aangegeven is er in 2015 meer geld binnengekomen dan uitgegaan. Het saldo van Ma'laap is dan ook gegroeid. De exacte gegevens vindt u in de bijlage. Het is de bedoeling dat er in 2016 een flinke investering gedaan wordt voor het project (te denken valt aan een generator om het gebouw te koelen, of de aanschaf van meubilair voor de schoolklas. We zullen hiervoor eerst een begroting vragen bij onze Pakistaanse contactpersonen. ). In 2015 hebben we zo een beamer kunnen financieren, die gebruikt wordt voor de school, de kerk en de skype-bijeenkomsten.

Adviesplan Janneke Halbersma en Maamke Hek
Deze twee HBO-V-studentes hebben in het kader van hun studie onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van Ma'laap. Hoe kan het project versterkt worden en eventueel nog groeien. Hoe kan het project toekomstbestendig gemaakt worden. Tijdens het Pakistaans diner komen we hier op terug. Voorlopig heeft het onze voorkeur om de huidige relatie met de PKN Stiens te continueren. De kerkenraad moet daar wel mee instemmen natuurlijk.

Skypen met uw/je sponsorkind
Om het contact met het sponsorkind te verstevigen is het mogelijk om met Nasir als tolk met uw/je
sponsorkind te skypen. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met Nasir!

Skype-sessies Stiens-Lahore
Op dit moment wordt gewerkt aan een 3-tal skype-sessies voor de onderwijzers in Lahore. Elly Plat is bezig hiervoor een samenhangend programma te maken, waar de onderwijzers een certificaat mee kunnen behalen. Dit alles om de kwaliteit van het onderwijs positief te stimuleren.

Website
Op www.ma'laap.nl zijn de videoclips (onder het tabblad achtergrond) te zien en hier is ook de overige informatie over het project inclusief de laatste nieuwsfeiten te lezen. Van harte aanbevolen.

Als u vragen heeft of wilt reageren op deze nieuwsbrief dan is dat altijd mogelijk.
Neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep:
Nasir Amanual, Pieter Dijkhuis, Pieter Koehoorn, Riet ten Hoeve of via deze website.


---------------------------------------------------------Bijlage financiën:-----------------------------------------------------------------------------
Financiële verantwoording Ma’laap over 2015

Saldo per 31/12/2014: 1.797,76

Sponsorbijdragen:

Januari : 606,50
Februari : 274,00
Maart : 669,00
April : 479,00
Mei : 454,00
Juni : 621,50
Juli : 531,50
Augustus : 401,50
September: 746,50
Oktober : 591,50
November : 554,00
December : 522,00

Totaal 1 : 6451,00

Fundraising:
High Tea mei : 315,20
Braderie 5/9 : 105,00
Puzzelrit 15/9 : 125,00
Bazaar : 1000,00
Operatie Mobilisatie: 250,00
Gift Diaconie : 100,00

Totaal 2 : 1895,20

Totaal in (1 + 2 ): 6451,00 + 1895,20 = 8446,20

Uit:

Kwartaalbedrag 4x900 : 3.600,00
Aanschaf beamer : 750,00
Kerstpakketten : 106,95
Porto+ belasting kerstgift: : 360,00

Totaal : 4.816,95

Per saldo: 6.451,00 + 1.895,20 – 4.816,95 = 3.529,25

Saldo per 31/12/2015 = 17.97,76 + 3.529,50 = 5.327,01
Naar alle nieuwsberichten