Ma’laap

Verbindt Stiens, Nederland
met Lahore, Pakistan

Over Ma'laap

Ma’laap is ontstaan op initiatief van ons gemeentelid Nasir Emmanual. Nasir is in 2013 samen met zijn familie vanuit Pakistan in Stiens komen wonen en lid geworden van de Protestantse gemeente te Stiens. Ondanks de grote afstand tussen Stiens en zijn geboorteplek Lahore, wenste Nasir iets te betekenen voor zijn vorige gemeente in Pakistan.
Nasir wil samen met u zijn gemeente in Pakistan helpen verder (op) te bouwen. Het is de overtuiging van Nasir dat de basis hiervoor goed onderwijs is. Centraal in het project staat dan ook goed onderwijs en de begeleiding om kinderen zo lang mogelijk naar school te laten gaan. In Pakistan is het niet vanzelfsprekend dat kinderen naar school gaan.
Officieel is er leerplicht tot 12 jaar, maar veel kinderen moeten aan het werk, omdat het gezin onvoldoende inkomsten heeft. Door Ma’laap kunnen de kinderen een christelijke school bezoeken en onderwijs krijgen van hun 6e tot ongeveer hun 16e jaar.

Ma'laap uitgelegd in acht vragen

1. Wat is Ma’laap?

Ma’laap betekent verbinding of contact in het Urdu, een van de talen die in Pakistan wordt gesproken. Contact is ook waar het project voor staat. Contact met een Christelijke gemeenschap in Lahore, een grote plaats in Pakistan. Het gaat om de oude gemeente in Pakistan van ons gemeentelid Nasir en zijn familie. Vanuit het contact willen we de lokale gemeenschap ondersteunen. Centraal hierin staat de ondersteuning van kinderen. Het doel van Ma’laap is om de kinderen christelijk onderwijs te geven vanaf de leeftijd van 6 jaar tot ongeveer 16 jaar, waarna ze de schoolperiode met een examen afsluiten. Daarmee worden hun kansen op een betere toekomst vergroot. Een aantal kinderen woont door omstandigheden ook in de school. MaLaap is in Stiens opgericht en functioneert als werkgroep vanuit de Protestantse gemeente te Stiens. Het initiatief en dagelijkse bestuur liggen bij de werkgroep Ma’Laap zelf. De werkgroepleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

2. Wie kan er sponsor worden?

Ook u kunt deelnemen aan dit project. Iedereen die het doel van ons project, het ondersteunen van de kinderen en de christelijke school in Lahore, een warm hart toedraagt willen wij uitnodigen om aan te sluiten bij Ma’laap. U hoeft daarvoor geen lid te zijn van onze Protestantse gemeente in Stiens. Het mooiste is wel als u vanuit een christelijke levensvisie wilt meedoen aan het versterken van de gemeenschap daar.

3. Waaruit bestaat de sponsoring ?

De sponsoring van de kinderen op de christelijke school staat centraal. De sponsoring kan financieel zijn, maar ook in de vorm zijn van bemoedigende woorden via briefcontact. De meeste sponsoren kiezen ervoor om beide te doen. De gemeenschap wordt daarnaast ondersteund door regelmatige skype-bijeenkomsten, waarbij sprekers uit Stiens of elders contact hebben met de ouders, de leraren of de gemeente daar. De afgelopen jaren waren predikanten en deskundigen op het gebied van onderwijs en ondersteuning van de omgang met kinderen betrokken. Doormiddel van activiteiten wordt daarnaast enkele malen per jaar aandacht gevraagd voor Ma’laap en worden er extra inkomsten gegenereerd.

4. Welke vormen van sponsoring zijn er?

Onderstaande vormen van sponsorschap kennen we:
  1. Het hebben van contact met het sponsorkind en financiële ondersteuning.
  2. Alleen hebben van contact met het sponsorkind.
  3. Alleen financiële ondersteuning.

5. Kan ik het sponsorkind zelf kiezen?

Zolang er kinderen zijn waarvoor een sponsor gezocht wordt kan dat. Door de werkgroep wordt een selectie gemaakt van de kinderen die behoefte hebben aan sponsoring. De werkgroep is in het bezit van foto’s en omschrijvingen van deze kinderen. Als (mogelijk) sponsor kunt u met behulp van deze foto en omschrijving een keuze maken welk kind u wenst te sponsoren.

Aanvankelijk zijn er voor een groep van 50 kinderen 50 sponsoren gevonden. De school heeft intussen 80 leerlingen en nieuwe sponsoren zijn van harte welkom. Wilt u meer informatie dan kunt u dit aanvragen bij Nasir: Protected email address

6. Hoe gaat het contact met mijn sponsorkind?

Dat vindt minimaal drie keer per jaar plaats via brief. Maar ook is het mogelijk om via Nasir per e-mail of Skype contact te hebben. Ook worden er aantal keren per jaar video’s gemaakt in Lahore en gedeeld met de sponsoren en de gemeente.

7. Hoe hoog is het sponsorbedrag?

Dat is afhankelijk van het bedrag dat u als sponsor wenst te geven. Voor een bedrag tussen de 10-15 euro per maand kunnen we een kind de ondersteuning bieden die we wensen. Voor het beheren van het sponsorgeld mogen we gebruik maken van de rekening van het diaconie van de kerk. Het bedrag kan maandelijks worden overgemaakt, maar ook per kwartaal of jaarlijks.
Maar als u eenmalig een bijdrage wilt geven is dat natuurlijk ook welkom!

8. Wat wordt er gedaan met de sponsor bijdragen?

Het geld gaat niet rechtstreeks naar het sponsorkind, maar komt ten goede aan het project als geheel. Van dit geld worden de leraren, de schoolmaaltijden, de huur van het gebouw en overige kosten, zoals bijvoorbeeld elektriciteit en water betaald. In overleg worden ten behoeve van de school ook grotere investeringen gedaan.

9. Tot hoelang gaat het sponsorschap door?

Om impact te creëren gaan we voor de lange termijn. Het doel van de sponsorschap is om kinderen tot de leeftijd van zestien jaar onderwijs te kunnen bieden. Wanneer een kind rond de leeftijd van zes jaar start met school, zou de sponsoring tien jaar kunnen duren. Wanneer uw sponsorkind na zijn zestiende jaar een vervolgopleiding wil/kan gaan volgen zou u als sponsor mee kunnen groeien Hoe dit vorm gegeven kan worden zullen we per kind moeten bekijken.

Wilt u meer informatie over het project ontvangen? Neem dan gerust contact op of spreek iemand van het Ma’laap-team na afloop van een van de kerkdiensten aan.