Ma’laap

Verbindt Stiens, Nederland
met Lahore, Pakistan

Donaties

Om de Pakistaanse kinderen de gewenste ondersteuning te bieden is geld nodig. Uw donatie is welkom en wordt zeer zorgvuldig besteed.

Wat doen we voor het geld

Het geld gaat niet rechtstreeks naar het sponsorkind, maar komt ten goede aan het project als geheel. Van dit geld worden de leraren, de schoolmaaltijden, de huur van het gebouw en overige kosten als bijvoorbeeld elektriciteit en water betaald. In 2015 en 2016 is tevens geïnvesteerd in een generator en nieuw meubulair.

Rekeningnummer

U kunt giften aan Ma’laap overmaken op de bankrekening van de diaconie van de Protestantse Gemeente Stiens, o.v.v. “project Ma’laap”. Ma’laap is een werkgroep binnen de Protestantse Gemeente, dus uw giften aan de diaconie die bedoeld zijn voor Ma’laap zijn voor de belasting aftrekbaar. De diaconie van de Protestantse Gemeente heeft de ANBI status.

Diaconie PG Stiens
Rekeningnr: NL54RABO0395477395

Let op: Vermeld in de omschrijving project Ma'laap.